Почетна

>>> Уверења srpski | english

 

 

Поштовани,

на овој страници можете преузети захтев за издавање уверења да се против лица не води поступак пред Тужилаштвом за организовани криминал.

 

Захтев са наведеним прилозима можете послати путем поште или лично доставити на адресу:

Тужилаштво за организовани криминал

Устаничка 29, 11000 Београд

 

Захтев за издавање уверења да се против лица не води поступак

 

 

Уз одштампани и читко попуњен захтев штампаним словима, потребно је доставити и 2 следећа прилога:

 

ПРИЛОГ 1: очитана лична карта (односи се на биометријске личне карте које садрже чип; потребно је одштампати податке са личне карте и такав одштампани документ доставити као прилог) или фотокопија личне карте (односи се на личне карте које не садрже чип; потребно је фотокопирати и предњу и задњу страну личне карте и такву фотокопију доставити као прилог)

 

ПРИЛОГ 2: доказ о уплати таксе (уплатница); уплатницу попунити читко и штампаним словима, а износ таксе од 190,00 динара уплатити на рачун 840-29782845-39.

 

Напомена: таксу уплаћивати искључиво путем уплатнице, а не путем таксених марки
 

Пример: правилно попуњена уплатница

 

 

 

2012 Тужилаштво за организовани криминал