Početna

>>> Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka српски | english

 

 

JAVNO TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

SLUŽBA ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA

Adresa: Ustanička 29, 11000 Beograd

Telefon: 064/8324-150

e-pošta: sluzbazasvedoke@tok.jt.rs

 

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Navedena i-mejl adresa nije predviđena za podnošenje krivičnih prijava ovom Javnom tužilaštvu, već se ista odnosi samo na oštećene i svedoke u istražnim postupcima koje se vode pred Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu.

 

 

OBAVEŠTENJE ZA SVEDOKE I OŠTEĆENA LICA

Poštovani, kao svedok u krivičnom postupku imate izuzetno važnu ulogu u razjašnjenju i dokazivanju krivičnog dela. Vaš iskaz i saradnja sa pravosudnim organima u svojstvu svedoka mogu biti od centralnog značaja u krivičnom postupku. O pravima i obavezama svedoka (čl.91-112 Zakonika o krivičnom postupku – ZKP) možete saznati više iz izvoda iz Zakonika o krivičnom postupku na poleđini ovog obaveštenja ili u celini na internet stranici Republičkog javnog tužilaštva na adresu www.rjt.gov.rs.

Ukoliko imate razloga da kao svedok budete opravdano zabrinuti za bezbednost ili Vam učešće u krivičnom postupku u svojstvu svedoka iz opravdanih razloga naročito teško pada, postoji mogućnost da tužilac traži da Vam se u toku krivičnog postupka pruži osnovna zaštita, dodeli status zaštićenog svedoka ili status posebno osetljivog svedoka (videti izvod iz Zakonika na poleđini). Molimo da to napomenete prilikom susreta sa tužiocem, koji će Vas detaljno informisati o ovim mogućnostima.

Ukoliko ste oštećeno lice u krivičnom postupku, Vi imate određena dodatna prava – čl.50-63 ZKP (videti izvod na poleđini ili u celini na internet stranici www.rjt.gov.rs. Radi ostvarivanja Vaših prava u svojstvu oštećenog lica u krivičnom postupku i informisanja o Vašem predmetu, možete zakazati posetu Tužilaštvu, preko gore navedenog kontakt telefona i e-poštanske adrese ove Službe.

Za informacije o krivičnom postupku, Vašim pravima i obavezama i ostvarivanju kontakta sa službenim licem nadležnim za Vaš predmet u tužilaštvu možete se obratiti Službi za informisanje oštećenih lica i svedoka Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, na gore naveden broj telefona i e-poštansku adresu.

Molimo Vas da u tužilaštvo dođete ili po pozivu ili po prethodno zakazanom prijemu, obzirom da u suprotnom službenik tužilaštva zadužen za Vaš predmet može biti sprečen da Vas primi.
 

ZAHVALJUJEMO NA SARADNJI

 

 

 

Brošura Službe za informisanje u javnim tužilaštvima

 

 

Obaveštenje za svedoke i oštećena lica

 

 

Organizacije koje pružaju pomoć ženama i deci žrtvama nasilja

 

 

 

 

 

© 2012 Тужилаштво за организовани криминал