Почетна

>>> Служба за информисање оштећених лица и сведока srpski | english

 

 

ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА

Адреса: Устаничка 29, 11000 Београд

Телефон: 064/8324-150

е-пошта: sluzbazasvedoke@tok.jt.rs

 

 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Наведена и-мејл адреса није предвиђена за подношење кривичних пријава овом Јавном тужилаштву, већ се иста односи само на оштећене и сведоке у истражним поступцима које се воде пред Јавним тужилаштвом за организовани криминал у Београду.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕДОКЕ И ОШТЕЋЕНА ЛИЦА

Поштовани, као сведок у кривичном поступку имате изузетно важну улогу у разјашњењу и доказивању кривичног дела. Ваш исказ и сарадња са правосудним органима у својству сведока могу бити од централног значаја у кривичном поступку. О правима и обавезама сведока (чл.91-112 Законика о кривичном поступку ЗКП) можете сазнати више из извода из Законика о кривичном поступку на полеђини овог обавештења или у целини на интернет страници Републичког јавног тужилаштва на адресу www.rjt.gov.rs.

Уколико имате разлога да као сведок будете оправдано забринути за безбедност или Вам учешће у кривичном поступку у својству сведока из оправданих разлога нарочито тешко пада, постоји могућност да тужилац тражи да Вам се у току кривичног поступка пружи основна заштита, додели статус заштићеног сведока или статус посебно осетљивог сведока (видети извод из Законика на полеђини). Молимо да то напоменете приликом сусрета са тужиоцем, који ће Вас детаљно информисати о овим могућностима.

Уколико сте оштећено лице у кривичном поступку, Ви имате одређена додатна права чл.50-63 ЗКП (видети извод на полеђини или у целини на интернет страници www.rjt.gov.rs. Ради остваривања Ваших права у својству оштећеног лица у кривичном поступку и информисања о Вашем предмету, можете заказати посету Тужилаштву, преко горе наведеног контакт телефона и е-поштанске адресе ове Службе.

За информације о кривичном поступку, Вашим правима и обавезама и остваривању контакта са службеним лицем надлежним за Ваш предмет у тужилаштву можете се обратити Служби за информисање оштећених лица и сведока Јавног тужилаштва за организовани криминал у Београду, на горе наведен број телефона и е-поштанску адресу.

Молимо Вас да у тужилаштво дођете или по позиву или по претходно заказаном пријему, обзиром да у супротном службеник тужилаштва задужен за Ваш предмет може бити спречен да Вас прими.

 

ЗАХВАЉУЈЕМО НА САРАДЊИ

 

 

 

Брошура Службе за информисање у јавним тужилаштвима

 

 

Обавештење за сведоке и оштећена лица

 

 

Организације које пружају помоћ женама и деци жртвама насиља

 

 

 

 

 

2012 Јавно тужилаштво за организовани криминал